• คริสตัลฮอลล์

 • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

 • ห้องเก้ากะรัต

 • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

 • Rooms

 • Why Book With Us!

  Best Rates Guaranteed

  Free Wifi

  Free Setup Amenity

ห้องประชุม

Open Daily From 08:00 a.m. – 08:00 p.m.

Furthermore we offer a good choice for seminar and banquet .We has flexible offers and packages which will meet your different requirements and budgets.

คริสตัลฮอลล์

Open Daily From 08:00 a.m. – 08:00 p.m.

Furthermore we offer a good choice for seminar and banquet .We has flexible offers and packages which will meet your different requirements and budgets.

ห้องเก้ากะรัต

Open Daily From 08:00 a.m. – 08:00 p.m.

Furthermore we offer a good choice for seminar and banquet .We has flexible offers and packages which will meet your different requirements and budgets.

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

คริสตัล พาเลส พัทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

Experience the tranquil ambience.